EKONOMIKA / Investice

Česká Lípa letos plánuje vyměnit 750 svítidel veřejného osvětlení
Mapa výměny svítidel. 
Autor / zdroj foto: Kristýna Kňákal Brožová

Česká Lípa

Zhruba 750 starých výbojkových svítidel plánuje město Česká Lípa vyměnit za ledková, jedná se o cca šestinu z celkového počtu svítidel v České Lípě. Výměna se bude týkat svítidel např. v ulicích Borská, U Ploučnice, Purkyňova, Děčínská a dalších, hotovo by mělo být do konce letošního roku. Výměnu město plánuje kvůli úspoře elektrické energie, k výměně byla vytipována ta svítidla, která jsou v současnosti nejvíc energeticky náročná. Navíc se podařilo na celou akci získat dotaci z dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR – Národního plánu obnovy

„Na konci loňského roku jsme vyvinuli velké úsilí k tomu, abychom včas a řádně podali žádost o dotaci. Vše se podařilo a díky tomu má město přislíbenou dotaci ve výši bezmála devíti milionů korun, dotační peníze pokryjí naprostou většinu nákladů na výměnu svítidel. Fyzicky peníze obdržíme po dodání všech potřebných dokladů, nyní například běží výběrové řízení na firmu, která výměnu provede. Kromě toho již nyní chystáme další žádost o dotaci, protože s výměnou svítidel chceme v příštím roce pokračovat. I zde doufáme, že se nám po podání žádosti povede získat podobná částka, jako letos. Je velmi důležité, že jsme se do projektu pustili, protože každou korunu, kterou ušetříme na energiích, můžeme účelně využít někde jinde ve městě,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

Od letošního roku má město navíc nového správce veřejného osvětlení. Firma COMPAG CZ s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení, bude mít na starosti správu, údržbu a opravy veřejného osvětlení následující dva roky.

S firmou COMPAG CZ s.r.o. uzavřelo město rámcovou smlouvu na 24 měsíců. Nového správce muselo město najít, protože stará smlouva městu skončila na konci loňského roku. Přepokládaná cena zakázky byla 13,6 mil. Kč, vítězná firma však zvítězila s nabídkovou cenou o cca 3 mil. Kč nižší, zakázku COMPAG CZ vysoutěžil za 10,4 mil. Kč vč. DPH. Každý rok navíc městu firma uhradí nájemné ve výši 580 tis. Kč za sloupy veřejného osvětlení, kam firma bude instalovat směrové tabule či reklamní nosiče, které ale nesmí být v městské památkové zóně.

„Rád bych poděkoval občanům České Lípy, kteří nás průběžně informují o poruchách na veřejném osvětlení. Vedle nahlašování výmolů v silnicích a veřejného nepořádku je to oblast, kde nám oči a zájem veřejnosti pomáhají rychle závady objevit. Pokud večer narazíte na jednu nebo dvě nefunkční lampy, je nejlepší to oznámit prostřednictvím mobilní aplikace MUNIPOLIS nebo e-mailem pověřenému pracovníkovi města. V každém případě nám sdělení čísla lampy velmi usnadní identifikaci místa poruchy. Číslo najdete na štítku nalepeném na stožáru. Pokud ale uprostřed noci nesvítí celá ulice nebo část města, je vhodné kontaktovat telefonicky stálý dispečink pro hlášení poruch na čísle 724 578 729,“ doplnil místostarosta města Jakub Mencl.

Autor / zdroj: Kristýna Kňákal Brožová

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.