AKTUÁLNĚ / Vzdělávání a školy

Krajští zastupitelé odsouhlasili sloučení liberecké textilní a strojní průmyslovky
Ilustrační foto. 
Autor / zdroj foto: Pixabay

Liberec

Rozšíření přístupu k všeobecnému vzdělávání a zlepšení kvality výuky za využití nových technologií. Takové jsou cíle a zároveň výhody chystaných organizačních úprav ve struktuře středních škol zřizovaných Libereckým krajem. Sloučení Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy se Střední průmyslovou školou textilní dnes schválili krajští zastupitelé. Hlasovalo celkem 36 zastupitelů. Pro jich bylo 28, proti 7 a jeden zastupitel se hlasování zdržel.

Změna vstoupí v platnost od 1. července tohoto roku. Podle nového schématu se bude vyučovat od školního roku 2024/2025. Název školy bude znít Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Liberec, příspěvková organizace. Ředitelem zůstane Jaroslav Semerád. Díky sdílení materiálního a technického vybavení se zlepší podmínky pro vzdělávaní studentů,“ řekl Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, sportu a zaměstnanosti.

Liberecký kraj se snaží udržet síť středních škol oborově pestrou a zachovat i obory vzdělání, které mají v regionu staletou tradici. „Z dlouhodobého hlediska je však nutné přizpůsobit nabízené obory vzdělání novým požadavkům společnosti a trendům v daných odvětvích. Zároveň vnímáme silnou potřebu rozšířit všeobecné vzdělávání,“ upřesnil Čeřovský.

V současnosti se projevuje výrazný zájem žáků o obory vzdělání s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a vývojem prochází také textilní obory, orientují se do oblasti průmyslu či zdravotnictví. Právě na tyto moderní trendy odpovídá sloučení škol. V nabídce nové středoškolské instituce zůstanou zachovány tradiční obory Textilnictví a Oděvnictví a nově se otevře obor Technické lyceum se specializací na 3D technologie, webové aplikace a multimédia s cílovou kapacitou až 240 žáků. „Ve Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné škole v Liberci je kvalitně vybavené Centrum odborného vzdělávání, jež budou moci žáci nejen Technického lycea, ale i textilních oborů využívat. Obor Technické lyceum bude čtyřletý, zakončený maturitní zkouškou. Pan ředitel Jaroslav Semerád pracuje s vizí, že by se všem žákům školy bez ohledu na obor dostalo v prvním ročníku studia stejného vzdělávání,“ vysvětlil hejtman Martin Půta. „Obecně chceme jít cestou posilování všeobecného vzdělávání.“

 „Textilnictví i oděvnictví jsou sice v kraji tradiční obory, ale nemůžeme setrvávat v kvalitě výuky minulého století. Chceme, aby byli žáci co nejúspěšnější na trhu práce. Studenti textilnictví a oděvnictví zůstanou v současné budově textilní školy v Tyršově ulici, kde se otevře i Technické lyceum,“ sdělil Čeřovský. „Žáci textilní školy dokončí studium v oboru vzdělání, do kterého byli přijati ve Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole v Liberci.“

Ve školním roce 2022/2023 činil celkový počet žáků Střední průmyslové školy textilní 186, první ročník jich navštěvovalo 85, ve třídách bylo průměrně 20 studentů. Z dlouhodobého hlediska se škola potýkala s úbytkem žáků. V tomto školním roce je textilní škola naplněna z 37 procent.

„Letos skokově narostl počet žáků, to se ale projevuje v celém středním školství, neboť do prvních ročníků vstupují silnější ročníky. Tento stav nezpůsobil náhlý zájem o obory textilní výroba a oděvnictví, jde o důsledek spojený s demografickým vývojem,“ objasnil Čeřovský.

S předpokladem zachování stejného počtu tříd po sloučení obou škol zůstane limit úvazků pedagogů stejný. Ubude jedno ředitelství, a to na liberecké textilní škole. Sloučení nevyvolá tlak na úpravu celkového počtu zaměstnanců organizace. Ředitel nově vzniklé instituce si bude moci stanovit svého zástupce.

Představitelé Libereckého kraje plánují na 6. června 2023 setkání s pedagogy současné textilní školy.  

Autor / zdroj: Filip Trdla

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.