KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Severočeské muzeum v Liberci.
Severočeské muzeum v Liberci
Severočeské muzeum v Liberci. 
Autor / zdroj foto: Severočeské muzeum v Liberci

Severočeské muzeum v Liberci / Liberec

Severočeské muzeum v Liberci patří mezi největší muzea v Čes­ké republice. Bohaté sbírkové fondy obsahují špičkové kolekce především v uměleckých řemeslech. V muzeu se nachází sbírka orientálních koberců, soubory koptských tkanin, krajek, skla, porcelánu, uměleckého kování a mnohem víc.

Muzeum bylo založeno v roce 1873 jako uměleckoprůmyslo­vé muzeum a v českých zemích patří k nejstarším muzeím tohoto typu. Již v prvních dvaceti letech své existence se podařilo shro­máždit mimořádně bohaté sbírky prakticky ze všech zájmových oborů z vyspělých evropských zemí a zčásti také z Blízkého a Dál­ného východu. Zásluhou četných darů a pravidelných nákupů v aukčních domech a u významných staro­žitníků v celé Evropě se sbírkové fondy rozrůstaly nato­lik rychle, že si ještě koncem 19. století vyžádaly po několikerém stěhování vlastní budovu.

Součástí budovy Severočeského muzea je také replika renesanční věže bývalé liberecké radnice (ta byla postavena v letech 1599–1603 podle plánů italského stavitele Marca Antonia de Lancio, zvaného též Spazi). Základní kámen budovy muzea pochází ze základů uvedené renesanční věže zbořené spolu s radnicí roku 1893 po dostavbě nové, tedy nynější radnice.


Knihovna
Vznikla pravděpodobně už v roce 1873 jako přirozená součást muzea. Již od počátku činnosti muzea zde byly shromažďovány předlohy ke všem oborům umělecko-řemeslné činnosti, knihy z dějin výtvarného umění, řemesel, odborné publikace o architektuře, stavitelství, sochařství, malířské monografie, příručky pro malbu, ruční práce, sběratelství, umělecká řemesla (kovářství, truhlářství) a další. Bylo odebíráno několik odborných časopisů v němčině, ve francouzštině, angličtině a italštině, muzejní sborníky a periodika nejrůznějších spolků, které působily v tehdejším Liberci nebo jeho okolí.

V současné době knihovna pokračuje v doplňování fondů o publikace z oborů činnosti, kterými se muzeum zabývá, tj. dějiny umění, současné umění a design, sklo, architektura, regionální literatura, obrazové a encyklopedické publikace, odborné časopisy z oblasti historie, fotografie, archeologie, etnografie, ochrany památek a životního prostředí, přírodních věd, katalogy výstav, muzejní sborníky z ČR i ze zahraničí. Knihovna provádí běžnou výpůjční činnost, evidenci, MVS, revize, digitalizaci fondu a další běžné knihovnické činnosti.

Expozice užitného umění
Prozkoumejte vývoj evropského užitého umění od starověku do současnosti. Jedná se o nevšedně bohatý soubor skla, keramiky, porcelánu, textilu, tapiserií, nábytku, dřevořezeb, hodin, starých tisků, šperků, ušlechtilých kovů a dalších oborů. Sbírky Severočeského muzea obsahují špičkové kolekce především v uměleckých řemeslech – sbírka orientálních koberců je druhá největší v ČR. Mimořádně cenné a početné jsou soubory koptských tkanin, historických gobelínů (v expozici SM visí nejstarší vystavený gobelín v ČR), vyšívaných liturgických textilií, krajek, skla, porcelánu, uměleckého kování, cínu, plakátů, starých tisků atd. Bohatě jsou zastoupené i sbírky historické či etnografické.

Expozice přírody Liberecka
Expozice přibližuje živou i neživou přírodu libereckého kraje. Největší část je věnována Jizerským horám, další sekce seznámí návštěvníky s přírodou Ještědského hřbetu, Frýdlantska a Českého ráje. Textové a fotografické výstavní panely jsou doplněny řadou malých dioramat s množstvím rostlin i živočichů. Expozici dominují dvě unikátní dioramata zobrazující prostředí bučiny a rybníku i s jejich typickými obyvateli.


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu muzea.

Autor / zdroj: -red -

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.