KULTURA / Umění

Město Turnov vyhlašuje výtvarnou soutěž spojenou s osobností T. G. Masaryka
Park T. G. Masaryka v Turnově. 
Autor / zdroj foto: Marcela Jandová

Turnov

Cílem soutěže je řešení návrhu výtvarného objektu věnovaného osobnosti T. G. Masaryka. Objekt bude umístěn v Parku T. G. Masaryka v blízkosti turnovského vlakového nádraží.

Park T. G. Masaryka v Turnově prochází částečnou regenerací dle projektu architektonického ateliéru AND. Vzniká moderní prostor, který by měl být do budoucna doplněn novým výtvarným objektem. Tento objekt má být chápán jako pocta našemu prvnímu prezidentovi, jehož osobnost a odkaz považuje reprezentace města Turnova za důležitý pro další generace. Výtvarné dílo má aktuálním způsobem odkazovat k hodnotám české státnosti, jejichž nositelem T. G. Masaryk byl.

Ze soutěže by mělo vzejít umělecké dílo, které se stane přirozenou součástí daného prostoru, mělo by odolat času v dlouhodobém výhledu, materiálově i myšlenkově. Zvolená forma uměleckého díla musí vykazovat výraznou uměleckou kvalitu, být nadčasová. Měla by pracovat s prožitkem diváka, komunikovat se současnými i budoucími obyvateli města. Pojetí nemusí být čistě figurativní.

Starosta města Tomáš Hocke k záměru výtvarné soutěže řekl: „Osobně se domnívám, že Město Turnov by mělo mít soudobý pomník Tomáše Garrigue Masaryka, který bude trvale současným i budoucím generacím připomínat zásluhy tohoto pána o československou státnost, víru v pravdu i osobní nasazení pro myšlenku ve své době téměř neproveditelnou. Vnímám to zvláště teď, v době demokracie, svobody, relativního bohatství společnosti. Často právě v povrchním vnímání světa, v chybějícím ukotvení pro morální zásady může být skryto nebezpečí budoucí totality.“

Vítězný návrh výtvarného objektu a jeho případná realizace bude schvalován Zastupitelstvem města Turnova. Kompletní informace k podmínkám soutěže naleznete na úřední desce města.

Termín odevzdání soutěžních návrhů je 15. 3. 2022.

Autor / zdroj: Marcela Jandová

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.