AKTUÁLNĚ / Krimi

23.2.2013

Skutečných obětí trestných činů je víc, než uvádí statistiky

Ročně je v České republice oznámeno 300 000 trestných činů a za každým je minimálně jeden poškozený. Odhady Institutu pro kriminologii a sociální prevenci potvrzují, že stejný počet trestných činů nikdo nenahlásí.

„Bílý kruh bezpečí v roce 2012 pomohl celkem 35 % obětí, které se rozhodly trestný čin neoznamovat. Jako hlavní důvod uváděly malou důvěru v to, že státní instituce případ vyřeší a čin potrestají, a také obavy ze ztráty kontroly nad dalšími procesy, z dalšího průlomu do svého soukromí, které už svým činem narušil pachatel,“ popisuje ředitelka Bílého kruhu bezpečí Petra Vitoušová a dodává, že to, jak se k oběťmi jedná po činu, má velký vliv na oznamování a zvládnutí traumatu. Za celou organizaci oceňuje zlepšující se vztah k poškozeným v posledních letech.

Policejní prezident potvrdil rozšíření spolupráce s Bílým kruhem bezpečí
Policie České republiky ústy policejního prezidenta plukovníka Martina Červíčka potvrdila ve středu 20. února připravenost rozšířit Dohodu o spolupráci s Bílým kruhem bezpečí. „V rámci dvouleté spolupráce byla policejními psychology zprostředkována okamžitá pomoc ve dvou set sedmi případech nejzávažnější kriminality jako je vražda, těžké ublížení na zdraví a znásilnění,“ shrnula dosavadní velmi dobrou spolupráci s policií Vitoušová.

Nový projekt – zvýšení dostupnosti služeb
Dostupnost služeb Bílého kruhu bezpečí je od ledna 2013 navýšena o 60 %. V letošním roce totiž Bílý kruh odstartoval nový projekt, v jehož rámci pracuje devět případových manažerů. To vše díky podpoře ze strany Evropského sociálního fondu v ČR a v rámci projektu „KRUH bezpečí“.

„Případoví manažeři jsou zaměřeni na mimořádně traumatizované oběti, ať už jsou to lidé zranitelní v souvislosti s věkem nebo jsou traumatizováni druhem a způsobem spáchání trestného činu nebo je čin zastihl v negativní zdravotní či životní kondici,“ vysvětluje Petra Vitoušová.

Inovace služby v Bílém kruhu bezpečí startuje přesně v době, kdy prezident republiky podepsal Zákon o obětech trestných činů a kdy si i v naší zemi připomínáme Evropský den obětí (22.2.). Zákon rozšiřuje práva obětí a Bílý kruh bezpečí se na této části zákona aktivně podílel.

Za jeden měsíc patnáct případů
Případoví manažeři zahájili práci v únoru. Během jednoho měsíce již poskytli pomoc v patnácti případech. Bezprostředně po činu kontaktují oběť, zjistí její základní individuální potřeby a se souhlasem oběti například zorganizují neodkladné záležitosti praktického rázu, zprostředkují kontakt s policií, zjistí potřebné informace, informují oběť o jejích právech, pomohou na tato práva fakticky dosáhnout, doprovodí ji k procesním úkonům, zajistí terapii.

„Tato pomoc je aktivní, neboť je určena zejména těm, kteří po činu nemají energii a sílu pomoc hledat a místa pomoci kontaktovat. Tu jim zprostředkují jiné osoby, v profesionálním kontaktu nejčastěji policisté, v kontaktu lidském jsou to sousedé, příbuzní, známí, zaměstnavatel, lékař nebo i starosta obce,“ přibližuje Petra Vitoušová. Případoví manažeři jsou připraveni poskytovat pomoc v celé České republice. V případě potřeby lze o tuto službu požádat prostřednictvím nonstop linky Bílého kruhu bezpečí (tel. 257 317 110).

Cenu Anděl za rok 2012 obdržela Hana Marvanová
Při příležitosti Evropského dne obětí udělil Bílý kruh bezpečí Cenu Anděl ženě, která se nad rámec svých profesních povinností vždy za práva jednotlivých poškozených dokázala zásadním způsobem a s úspěchem poprat. Totéž dokázala při přípravě zákona o obětech v oblasti odškodnění obětí. Cenu Anděl převzala v pátek 22. února advokátka Hana Marvanová. Čestné uznání Bílého kruhu bezpečí bylo uděleno Mgr. Františku Korbelovi, Ph.D., náměstkovi ministra spravedlnosti, za osobní nasazení při přípravě a projednání konečné podoby návrhu zákona o obětech.

Činnost Bílého kruhu bezpečí
V této nestátní, tedy nezávislé organizaci, pracuje 320 silně motivovaných odborníků. Pomoc poskytuje vždy dvojice poradců – právník a psycholog. K dispozici pro osobní kontakt je devět poraden a celostátní Centrála Bílého kruhu bezpečí, linka krizové pomoci v nepřetržitém provozu. Služba je obětem dostupná 763 hodin v týdnu a v roce 2012 evidoval Bílý kruh 11 229 kontaktů.

Autor / zdroj: Eva Fruhwirtová

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Liberečané hlasováním rozhodli o výsledných projektech

Liberec už zná výsledky prvního ročníku participativního rozpočtu. Do hlasování se zapojilo 3422 Liberečanů a rozhodli tak o projektech, které město b

Post

Hasiči zachraňovali domácí mazlíčky

V neděli téměř současně vyjeli hasiči k záchraně psa a kocoura.

Post

Po stopách řemesel: za březovými metlami do Krkonoš

Dříve se v domácnostech používaly naprosto běžně, dnes již prakticky zcela vymizely. Březové metly v současné době zcela nahradily jejich moderní nást

PARTNEŘI

www.wwwdesign.cz www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA

Aktivní Dítě