AKTUÁLNĚ / Doprava

Popis: Začátek cyklostezky v Semilech u chatové osady na Treperce bude využívat stávající pěší turistickou stezku.
Začátek cyklostezky v Semilech u chatové osady na Treperce bude využívat stávající pěší turistickou stezku.
8.3.2019

V údolí Olešky se připravuje stavba cyklostezky

SEMILSKO

Za finanční podpory Libereckého kraje začaly práce na projektu Cyklostezka Oleška, což je první krok k realizaci záměru stavby cyklostezky ze Semil přes Slanou do Košťálova a výhledově možná i dál proti toku Olešky.

Již v roce 2011 studenti Fakulty dopravní ČVUT v Praze v rámci diplomové práce navrhli variantní řešení polohy cyklostezky v úseku Semily – Košťálov. Protože se v rámci této práce nepodařilo dohodnout přesnou polohu cyklostezky a tím i rozsah nutných jednání o pozemcích, dohodlo se vedení všech tří obcí na pořízení profesionálně zpracované projektové dokumentace. Na podzim 2017 byla v rámci výběrového řízení vybrána pro zpracování projektu společnost Ne2D Projekt s.r.o. z Mostu. Současně byla Libereckým krajem přiznána dotace ve výši 400.000 Kč.

"Přiznaná dotace pokrývá zhruba třetinu nákladů z celkové sumy 1.210.000 Kč na zpracování dokumentace pro územní řízení." říká Ing. Daniel Mach z odboru rozvoje a správy majetku MěÚ Semily. "O doplatek zbývající částky se na základě uzavřené smlouvy o partnerství dělí město Semily a obce Slaná a Košťálov."

Během roku 2018 byly postupně zpracovány a projednány tři varianty řešení, které prozatím hlavně v místní části Bořkov narážejí na vlastnické i technické problémy. Na základě projednání dokumentace v zastupitelstvu obce Slaná je nadále sledována varianta, která vede co nejblíže zástavbě tak, aby byla cyklostezka využitelná i pro obyvatele místní části Bořkov. Napojení do Semil se předpokládá s využitím a rozšířením pěší modře značené stezky přes Treperku. Vedení z Bořkova dále do Košťálova je navrženo s využitím obecních pozemků přes Sutice a kolem golfového hřiště u odbočky na košťálovské koupaliště.

Nositelem projektu je obec Košťálov a městský úřad Semily na základě smlouvy o partnerství zajišťuje především technické záležitosti a veškeré nutné podklady pro zpracovatele dokumentace.

Autor / zdroj: Ing. Daniel Mach

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Krylovy písničky v Jablonci připomenou 30 let od revoluce

Letos v březnu uplyne padesát let od doby, kdy poprvé vyšlo jedno z nejslavnějších českých hudebních alb – Bratříčku, zavírej vrátka od Karla Kryla. V

Post

Od apríla se změní v České Lípě jízdní řády městské autobusové dopravy

Od prvního dubna se v České Lípě změní jízdní řády městské autobusové dopravy. Konkrétně se změní především odjezdové časy některých spojů tak, aby na

Post

V údolí Olešky se připravuje stavba cyklostezky

Za finanční podpory Libereckého kraje začaly práce na projektu Cyklostezka Oleška, což je první krok k realizaci záměru stavby cyklostezky ze Semil př

PARTNEŘI

www.wwwdesign.cz www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA