AKTUÁLNĚ / Politika

26.2.2013

Proběhlo veřejné projednání upraveného návrhu nového Územního plánu České Lípy

ČESKÁ LÍPA

O tom, kde do budoucna budou moci stát rodinné domky, hřiště, továrny nebo nová sportoviště budou v nejbližších měsících rozhodovat českolipští zastupitelé. Budou totiž schvalovat nejdůležitější rozvojový dokument města, upravený návrh nového Územního plánu České Lípy.

V pondělí 25. února proběhlo v zasedací místnosti zastupitelstva veřejné projednání tohoto dokumentu, kterého se kromě vedení města, některých zastupitelů a úředníků zúčastnila také asi dvacítka občanů. Hlavním tématem diskuse byla úprava týkající se parkoviště u obchodního domu Banco.

V původním a stále platném územním plánu města z roku 1998 je plocha parkoviště včetně obchodní domu Banco vedená jako zastavitelná plocha pro občanskou vybavenost. Při zpracování návrhu nového územního plánu České Lípy z roku 2011 byla lokalita změněna na plochu pro odstavení vozidel. Vzhledem k tomu, že v platném regulačním plánu z roku 2006 je plocha rovněž vedená jako občanská vybavenost, musely se obě plochy v obou dokumentech sjednotit. Proto došlo k nové úpravě, kdy v upraveném návrhu nového územního plánu je plocha znovu vedená jako zastavitelná plocha pro občanskou vybavenost. A to přesně tak, jak je tomu i nyní.

„Označení určité plochy v územním plánu poskytuje možnost do budoucna plochu využít daným způsobem. U občanské vybavenosti se konkrétně jedná o možnost využití území pro stavbu obchodu, služeb, úřadovny, bytů, kulturního zařízení. Zkrátka stavby, která bude prospěšná lidem,“ vysvětlil referent územního plánu MěÚ Jaromír Smělý.

V souvislosti s úpravou se však mezi lidmi vyrojily spekulace, že se chystá stavba obřího nákupního centra. „Pozemek je města, a pokud by na parkovišti u OD Banco chtěl někdo něco postavit, museli bychom mu nejdřív pozemek prodat. A mohu garantovat, že minimálně v tomto volebním období se tak nestane. Navíc s žádným investorem o výstavbě v této lokalitě nejednáme. Využitelnost území pro občanskou vybavenost dává budoucím zastupitelstvům za pět, deset, dvacet let možnost na místě něco postavit a tak dokončit uliční frontu, která nyní na místě chybí, i když historicky na parkovišti stály domy,“ upozornila českolipská starostka Hana Moudrá.

Kromě návratu k původní využitelnosti parkoviště u OD Banco však upravený návrh nového územního plánu České Lípy počítá i s dalšími změnami. Vznikly například čtyři nové lokality pro bydlení na Ladech, v Dolní Libchavě a Častolovicích, v Písečné by měla být část nově připravovaného golfového hřiště. Výraznější úpravy se dočkala také severní část městského okruhu. Auta by nově měla v budoucnu projet tunelem severně od Městského parku okolo židovského hřbitova, přes parkoviště na Střelnici a pak Bezručovou ulicí až na křižovatku v Děčínské ulici. V Dolní Libchavě se nově navrhuje suchá vodní nádrž, která bude obyvatele Dolní a Horní Libchavy do budoucna chránit před povodněmi.

Proti těmto změnám mohou vlastníci pozemků v dotčených lokalitách podat na podatelnu českolipského městského úřadu do sedmi dnů od veřejného projednání, tedy do pondělí 4. března, námitku podle stavebního zákona. Dotčené orgány pak budou mít třicet dnů na to, aby se s námitkami vypořádaly. Právo rozhodnout o námitkách ale budou mít zastupitelé v rámci schvalování nového územního plánu města. Stejně tak jako vlastníci pozemků mohou svou vůli projevit i lidé ze široké veřejnosti. Ti mohou do 4. března podat na českolipský úřad své připomínky.

Nový územní plán města se připravuje zhruba šest let. Jde o nezbytný dokument potřebný k dalšímu rozvoji České Lípy. Je vypracován podle platné legislativy a poskytuje především plochy pro další zástavbu, kterých ve stávajícím územním plánu již mnoho nezbývá.

Návrh nového územního plánu České Lípy, který zahrnuje město i všechny jeho přidružené obce a řeší plochu zhruba 66 kilometrů čtverečních, zastupitelé i veřejnost projednávali již v roce 2011. Tehdy se však zjistilo, že je potřeba některé plochy ještě upravit, prozkoumat vliv na životní prostředí a sladit dokument s energetickou koncepcí města. Schválení územního plánu se tedy odsunulo až na letošní jaro.

Kromě ploch pro nové bydlení a stavby občanské vybavenosti poskytuje nový územní plán také plochy pro výstavbu nových výrobních provozů, a to zejména v oblasti za trasou silničního obchvatu I/9 v Dolní Libchavě. Navrženo je také několik lokalit na sídlištích Lada, Sever, Slovanka, Pod Holým vrchem a zejména na sídlišti Špičák, kde se navrhuje do budoucna stavba nových parkovacích domů. Trasa obchvatu České Lípy zůstává v návrhu nového územního plánu stejná jako dosud.


Autor / zdroj: Mgr. Kristýna Brožová

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Za Sněhurkou a trpaslíky do Slané u Semil

V neděli 8. prosince 2019 jsou do Kulturního domu ve Slané zváni všichni malí i velcí příznivci divadla a pohádek, na které od 15 hodin čeká pohádkové

Post

Výstava v turnovském muzeu tvoří mosty mezi generacemi šperkařů

Oživení turnovské umělecké scény, podpora mladých autorů a zprostředkování mezigeneračního setkání se zkušenými šperkaři. Takové jsou cíle výstavy reg

Post

V Jablonci zazářily již podesáté Hvězdy nad Ještědem

Sedmadvacet finalistů jubilejního desátého ročníku amatérské pěvecké soutěže Hvězdy nad Ještědem se sešlo v sobotu 23. listopadu v Městském divadle v

PARTNEŘI

www.wwwdesign.cz www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA