AKTUÁLNĚ / Společnost

Popis:
28.10.2016

Jak zdravě žít a stárnout představil Den zdraví v Turnově

TURNOV

Město Turnov v rámci Zdravého města a MA21 připravilo pro širokou veřejnost konferenci a program na Den zdraví. Den zdraví se v Turnově odehrál historicky poprvé na aktuální téma stárnutí evropské populace.

První část dne probíhala formou konference, na které se představili odborníci z řad lékařů, odborníků i zástupci organizací z praxe. Konferenci zahájila svou přednáškou MUDr. Božena Jurašková, která svou energickou řečí vtáhla do tématu nejen přítomné seniory, ale také mladé osazenstvo. Svou prezentaci nazvala „Stáří není hrozba“. Během své řeči představila asi 70 účastníkům, že každý lidský věk má svá specifika a že často záleží na individuálním přístupu každého jedince. „Stáří je výsadou života a člověk si musí zvolit, jakým způsobem jej chce prožívat. Vždy máme možnost volby a jen na nás je, zda budeme aktivně stárnout nebo zda se necháme stářím převálcovat.“ uvedla Jurašková. Toto vyjádření se zdá jednoduché, ale vždy je třeba pracovat na adaptaci na seniorský věk. Jedná se nejen o jinou zdravotnickou péči, ale také o přijetí své společenské role jako seniora.

Svou poutavou a poučnou řečí paní doktorka zasáhla nejen nejstarší účastnici, které bylo neuvěřitelných 90 let, ale také nejmladší účastníky, kteří ještě nenabyli plnoletosti. Zajímavý příspěvek uvedl také primář následné péče turnovské nemocnice, který hovořil o péči poskytované seniorům ve zdravotnických zařízení. Zaměřil se prvopočátky následné péče v Turnově a představil postupné změny, které se zde udály. Kromě nemocničních prostorách mluvil i o aktivizačním a terapeutických cvičeních, které se do Turnova postupně zavádějí. Svým vystoupením také pozval přítomné na den otevřených dveří, který se konal v odpoledních hodinách na oddělení následné péče v nemocnici s gerontoterapeutkou Ivanou Vacardovou. Ta společně s dobrovolníky z řad rodinných příslušníků a sestřiček připravili pohoštění pro veřejnost i pacienty. Zde byla také nejstarší účastnice ve věku 97 let, které se velice líbila živá hudba i taneční kroky dalších pacientů.

Po krátkém osvěžení a občerstvení účastníků konference se pokračovalo s přednáškou lektorky a metodika kvality v sociálních službách Mgr. Marcelou Hauke. Poselstvím přednášky s názvem „Do života mi vstoupila demence“ by mohlo být, že pozitivní přístup může překonat i ty nejtěžší překážky. Pro úspěšné stárnutí je mnohdy práce či přijetí svého místa v životě. Bohužel často se stává nemoc neviditelnou, a právě o Alzheimerově nemoci a demenci byla také přednáška. Se stářím mohou být spojené postupné ztrácení schopností logicky uvažovat, zorientovat se či změny v chování. Kromě způsobů podpory byly během přednášky vyřčeny otázky, kam sahá svoboda nemocného člověka a zároveň jak velké je přitom právo na důstojnost.

Konec konference se pak zaměřil na příklady z praxe, kde se postupně představily organizace, které se o seniory starají a poskytují jim skutečně komplexní péči. Představil se Domov důchodců Pohoda, který měli všichni možnost si odpoledne projít při dni otevřených dveří. Dále se prezentovala organizace Spokojený domov, která uvedla výčet služeb a aktivit poskytovaných svým klientům. Příklad dobré praxe uvedl i Anděl strážný, který působí pod záštitou Českého červeného kříže a poskytuje 24 hodinovou pohotovostní službu pro klienty včetně moderních monitorovacích zařízení pro tísňovou péčí.

Pozitivně zapůsobilo i dobrovolnické centrum Dobromysl, které ukázalo, že dobrovolnictví není jen výsadou mladých studentů. Příkladem za všechno je seniorka, která doprovází pacienty do nemocnice na nepříjemné vyšetření kolonoskopie.

Do konference se zapojila i Střední zdravotnická škola v Turnově, která představila svou činnost. Dvě studentky třetího ročníku ukázaly, jak se nejen teoreticky připravují na své poslání starat se o potřebné seniory. Již nyní se v rámci praxí zapojují do aktivit organizací v Turnově.

Závěr konference patřil poslednímu příspěvku, kterého se ujala místostarostka Petra Houšková. Představila akademii umění a kultury v rámci vzdělávání třetího věku, které již funguje v Základní umělecké škole v Turnově.

Druhá část Dne zdraví se odehrávala na několika místech zároveň. Kromě již zmiňovaných dnů otevřených dveří byl připraven i kulturní program v Klubu aktivních seniorů, kde se předvedly děti ze ZUŠ Turnov, a recitací se představili nejmenší čtenáři z Městské knihovny Antonína Marka v Turnově.

Autor / zdroj: Ing. Anna Šupíková

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

O podporu z participativního rozpočtu bude bojovat 26 návrhů

26 návrhů za více než 1,5 milionu korun zaslali obyvatelé Jablonce na magistrát. Zdali získají finanční podporu z participativního rozpočtu města se d

Post

Synagoga v Turnově hostí koncert izraelské zpěvačky Victorie Hanny

Světově známou izraelskou zpěvačku Victorii Hannu přivítá Turnov. V tamní synagoze vystoupí v úterý 16. července v 18 hodin.

Post

Méně známé, ale zajímavé místo kraje: Harrachovská hrobka v Horní Branné

Řadu neznámých nebo méně známých, ale přesto náramně zajímavých míst se může pochlubit Liberecký kraj. Dalším, které se k nim řadí, je Harrachovská hr

PARTNEŘI

www.wwwdesign.cz www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA