AKTUÁLNĚ / Společnost

27.11.2014

Odborníci starostům poradí, jak předcházet povodním

ČESKÁ LÍPA / LIBEREC

Nový pohled na prevenci povodní, které v posledních letech trápí nejen obce na Frýdlantsku, Českolipsku a Liberecku, přinese odborný seminář „Pro vodu v krajině“ pořádaný Nadací Partnerství a sdružením Náš kraj za finanční podpory Nestlé a německé nadace DBU.

Zaměří se například na přírodě blízké úpravy vodních toků, zacházení s vodou v krajině, plánování protipovodňové ochrany s veřejností nebo právní hlediska poškození záplavami. Seminář se uskuteční v pondělí 1. prosince od 9.30 hodin v budově Krajského úřadu Libereckého kraje pod záštitou radní Ivany Hujerové. Podrobnější informace mohou zájemci nalézt na www.nadacepartnerstvi.cz.

Seminář je určený starostům, zaměstnancům veřejné správy, neziskovým organizacím a dalším, kterých se téma povodní dotýká a řeší problémy spojené s „velkou vodou“. Podle organizátorů semináře se každá obec může na povodně lépe připravit, snažit se jim předcházet a snížit škody na co nejmenší. Seminář se proto zaměří na základy moderní protipovodňové ochrany - na přírodě blízké úpravy toků a celkově šetrné zacházení s vodou v krajině.

„Přestože se to může jevit v rozporu s povodněmi, jedním se zásadních problémů je neschopnost krajiny zadržet vodu. Ta nemá šanci při přívalových deštích zasáknout, rychle odtéká narovnaným korytem řeky a pak vyplaví obec. Z tohoto důvodu by starostové měli vedle technických opatření věnovat pozornost také zachování ploch pro rozliv povodně, obnově meandrů a břehových porostů nebo hospodaření na pozemcích obklopujících obec,“ říká Zuzana Šeptunová z Nadace Partnerství.

Právě nevhodné obhospodařování zemědělské půdy může při bleskových povodních vést ke splachu zeminy do vesnice, kterou je pak nutné nákladně odklízet. Na semináři se tak účastníci mimo jiné dovědí, jak se mohou v této situaci bránit i právní cestou. Důležitým bodem programu bude také přednáška o plánování protipovodňových opatření ve spolupráci s občany a krizové komunikaci při hrozících záplavách.

Autor / zdroj: Adéla Mráčková

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Hasiči zachránili z hořícího bytu dvě osoby

Ve čtvrtek hodinu před půlnocí přijalo Krajské operační a informační středisko HZS Libereckého kraje oznámení o požáru bytu v prvním patře činžovního

Post

Policie ČR předala 500 respirátorů FFP3 libereckým záchranářům

Důkladná ochrana zdravotnického personálu je nejdůležitějším úkolem v současné koronavirové pandemii. Nejvhodnější k tomuto účelu jsou respirátory nej

Post

Divadlo Scéna vytváří pro vás a vaše děti pohádky on-line

Divadlo Scéna vytváří pro vás a vaše děti pohádky on-line. Když se nemůžete potkat v divadle, tak se vám divadelníci snaží přiblížit aspoň takto na dá

PARTNEŘI

www.wwwdesign.cz www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA

Aktivní Dítě