AKTUÁLNĚ / Společnost

3.3.2013

Síť mateřských center hledá v Libereckém kraji společnosti přátelské rodinám

LIBERECKÝ KRAJ

Síť mateřských center o.s. v Libereckém kraji vyhlašuje krajské kolo soutěže Společnost přátelská rodině. Do soutěže, nad kterou převzal záštitu krajský radní pro sociální věci Petr Tulpa, se mohou zájemci přihlásit do konce března.

„Soutěž směřuje k ocenění a šíření příkladů dobré praxe jednak příznivých zaměstnavatelských podmínek pro slaďování rodinného pracovního života a pak také postupů v uplatňování rovných příležitostí pro ženy a muže,“ připomíná Lenka Ackermannová, šéfka 18 mateřských center v Libereckém kraji.

Síť mateřských center o.s. vydala publikaci Společnost přátelská rodině. Čtivé texty ze života určené především zaměstnavatelům vznikly v rámci stejnojmenného projektu.

Dalšími oblastmi hodnocení je podle ní firemní prostředí, společenská odpovědnost přihlášených organizací a prorodinné aktivity, které vyvíjejí nebo nabízejí svým klientům či návštěvníkům.

„V rámci projektu Společnost přátelská rodině a stejnojmenné kampaně, kterou Sít mateřských center vede již od roku 2004, jsme inovovali metodiku, kterou se bude porota při posuzování přihlášených organizací řídit. Někomu se může zdát, že jsme zpřísnili pravidla. Naší přáním však je postupné zlepšování podmínek, a tak jsme pouze podchytili vývoj proměny a posunuli pomyslnou laťku,“ vysvětluje důvody nového pojetí metodiky manažerka projektu Klára Vlková.

Společnosti z Libereckého kraje se mohou hlásit do 31. 3. 2013. Přihlášené organizace projdou v průběhu dubna až srpna podrobným šetřením, jehož výsledky budou sloužit jako podklady pro rozhodování poroty, která zasedne v říjnu. Ocenění na krajské úrovni budou vybraným organizacím předána v listopadu na slavnostním vyhlášení, které bude spojeno s akcí zaměřenou na slaďování rodinného a pracovního života či na oblast rovných příležitostí.

„Už v roce 2004 jsme se rozhodli jít pozitivní cestou oceňováním příkladů, které mohou inspirovat další. V rozsáhlém dotazníkovém šetření mezi zaměstnavateli, které jsme uskutečnili v rámci projektu, jsme zjistili, že většímu využívání nástrojů slaďování velmi často brání neznalost možností. Rozhodli jsme se proto, že všem, kdo se zúčastní soutěže, i těm, kdo nedostanou ocenění, předáme návrhy, co mohou na poli slaďování rodinného a pracovního života a rovných příležitostí změnit a vylepšit,“ zmiňuje prezidentka Sítě MC Rut Kolínská přínos pro všechny přihlášené organizace.

Autor / zdroj: Mgr. Jiří Langer

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Do Jablonce nad Nisou opět zamíří mladí špičkoví atleti

Pořadatelé atletického oddílu TJ LIAZ Jablonec připravili na víkend 19. a 20. září velkou atletickou podívanou. Po šesti letech a po třetí v krátké hi

Post

Liberecký kraj uzavřel memorandum se společností SeneCura o vybudování zařízení sociálních služeb v Jablonném v Podještědí

Velkou rekonstrukcí má projít areál bývalé Léčebny dlouhodobě nemocných v Jablonném v Podještědí. Liberecký kraj, jenž je jeho vlastníkem, dnes podeps

Post

Komedie Natěrač pobaví diváky ve Slané

V sobotu jsou do Kulturního domu ve Slané zváni všichni příznivci divadla, na které od půl osmé večer čeká představení Natěrač. Jedná se skvělou komed

PARTNEŘI

www.wwwdesign.cz www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA

Aktivní Dítě