AKTUÁLNĚ / Společnost

25.2.2013

Spolupráce Libereckého kraje a Elektrowinu v oblasti třídění elektroodpadů přináší své ovoce

LIBERECKÝ KRAJ

Obyvatelé Libereckého umí třídit elektroodpad. V minulém roce to dokázali v rámci dohody o spolupráci kraje s kolektivním systémem ELEKTROWIN na realizaci projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu.

Společnými silami se jim podařilo odevzdat k recyklaci více než 1 345 tun vysloužilých elektrospotřebičů. Tím ušetřily až 8 100 MWh elektřiny.

Výsledky sběru vysloužilých spotřebičů hovoří jasně: obyvatelům kraje není stav životního prostředí lhostejný a pro jeho zlepšení jsou ochotni přidat ruku k dílu a aktivně se zapojit do recyklace elektroodpadu. Každý obyvatel Libereckého kraje v minulém roce odevzdal v průměru 3,07 kilogramů elektroodpadu. Nejčastěji lidé do sběrných dvorů poslali svá stará chladící zařízení.

„Všeobecně se potýkáme s problémem odevzdání drobných elektrozařízení, která velmi často končí v komunálním odpadu. Z tohoto důvodu se snažíme zahušťovat sběrnou síť kontejnery na malé spotřebiče,“ říká Taťána Pokorná, ředitelka zákaznického oddělení kolektivního systému ELEKTROWIN.

„Vzájemná spolupráce společnosti ELEKTROWIN s Libereckým krajem dlouhodobě přináší pozitivní výsledky. Lidé se již postupně naučili, že vysloužilé elektrospotřebiče do přírody nepatří, a že je třeba je donést na určené místo k recyklaci,“ říká Josef Jadrný, náměstek hejtmana pro rezort životního prostředí a zemědělství.  

Zvýšení povědomí lidí o nutnosti recyklace starého elektrozařízení  v Libereckém kraji významně pomohlo umístění Wintejnerů. 31 těchto velkoobjemových kontejnerů je  umístěno v 16 městech a obcích. Občané do nich mohli odkládat chladničky, pračky, sekačky, vrtačky apod.

Další úspěšnou akcí, která zvýšila lidem v Libereckém kraji možnost zapojit se do recyklace elektroodpadu, byla návštěva Putujícího kontejneru. Ten zavítal dvakrát do Svazku obcí Peklo a jednou do Svazku obcí Novoborska. Obyvatelům pomohl s ekologickou recyklací především v místech, kde nemají v místě bydliště k dispozici vlastní sběrný dvůr. V Libereckém kraji vysbíral 4,5 tuny vysloužilých spotřebičů.

Motivovat děti ze základních škol k ekologické recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů, měl projekt Ukliďme si svět, do kterého bylo zapojeno přes 200 tisíc žáků z více než 700 základních a středních škol po celé republice. Jen v Libereckém kraji se na tomto projektu podílelo 36 škol a během školního roku 2011/2012 se jim podařilo nasbírat 11 tun vysloužilých elektrozařízení.

Jedním z dalších úspěšných projektů v kraji je akce Recyklujte s hasiči. Do boje s elektroodpadem se již zapojilo více než 660 hasičských sborů z celé České republiky, z Libereckéhokraje pak 14. V roce 2012 hasiči  v Libereckém vysbírali 28 tun vysloužilců. „Tato akce přináší výhody pro obě strany. Lidé již nemusí ve svém okolí shánět nejbližší místo zpětného odběru, ale své vysloužilce předají přímo místním hasičům. Hasiči pak za svoji pomoc získají od kolektivního systému ELEKTROWIN odměnu,“ vysvětluje systém fungování projektu Taťána Pokorná.

Spolupráci Libereckého kraje a kolektivního systému ELEKTROWIN dokládá i polep linkového autobusu, který pravidelně jezdí na trase Vrchlabí - Jilemnice – Jablonec nad Nisou – Liberec – Nový Bor – Ústí nad Labem.

Autor / zdroj: Mgr. Jiří Langer

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Liberečané hlasováním rozhodli o výsledných projektech

Liberec už zná výsledky prvního ročníku participativního rozpočtu. Do hlasování se zapojilo 3422 Liberečanů a rozhodli tak o projektech, které město b

Post

Hasiči zachraňovali domácí mazlíčky

V neděli téměř současně vyjeli hasiči k záchraně psa a kocoura.

Post

Po stopách řemesel: za březovými metlami do Krkonoš

Dříve se v domácnostech používaly naprosto běžně, dnes již prakticky zcela vymizely. Březové metly v současné době zcela nahradily jejich moderní nást

PARTNEŘI

www.wwwdesign.cz www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA

Aktivní Dítě