AKTUÁLNĚ / Společnost

22.2.2013

Projekt IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji končí

LIBERECKÝ KRAJ

Zástupci poskytovatelů sociálních služeb a obcí Libereckého kraje se dne 18. února 2013 sešli v sídle LK v Liberci na závěrečné konferenci projektu „IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji“.

Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a také ze státního rozpočtu. Z těchto peněz rozdělil kraj ve výběrových řízeních mezi poskytovatele služeb sociální prevence více jak 200 milionů korun. To znamená, že je vložil do sociálních služeb, které jsou v kraji zaměřené na práci s lidmi, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením anebo žijí v sociálně vyloučených lokalitách.

„V rámci celého projektu bylo podpořeno celkem 11 druhů sociálních služeb u 24 poskytovatelů a pomohlo se téměř deseti tisícům občanům ohroženým sociálním vyloučením, kteří se ocitli v nějaké tíživé životní situaci,“ připomněl krajský radní pro sociální věci Petr Tulpa.

Provedení bylo zaměřeno na poskytování a rozvoj vybraných služeb sociální prevence a jejich dostupnost osobám s nebezpečím sociálního vyloučení na celém území Libereckého kraje. Cílem poskytování sociálních služeb byla účinná pomoc poskytovatelů, aby se ohrožené osoby mohli plně zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti; zejména pak umožnit jim návrat případně vstup na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.

Díky realizaci projektu mohl být finančně podpořen a zajištěn provoz a fungování sociálních služeb, například v azylových domech, domech na půl cesty, nízkoprahových denních a intervenčních centrech. Dále také se věnovala pozornost rané péči (pomoc rodičům, kteří zpozorují u svých dětí nějakou rozdílnost anebo kterým se narodilo dítě s postižením), podpoře samostatného bydlení a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutických dílen, sociální rehabilitace nebo terénních programů.

I přes veškerá úskalí, která projekt po celou dobu realizace doprovázela, byly cíle naplněny. Zkušenosti ukázaly, že do budoucna bude nutné posílit kontrolní činnost ve všech projektech, nejen v IP1. A dále více jak doposud přemýšlet nad návazností krátkodobých programů, které sice vyřeší okamžitou potřebu sociálních služeb, ale ve výhledu delším než 3 roky se jejich význam ztrácí.

Účastníky konference přišli pozdravit svým kulturním i sportovním vystoupením uživatelé nízkoprahových zařízení pro děti a mládež z organizace „Romský život o.s.“ a „Oblastní charita Most - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež z Tanvaldu“.

Autor / zdroj: Jiří Langer

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Rekonstrukci Rádelského mlýna koronavirus nezpomalil, skončí o rok dřív

Rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky státních silnic I/35 a I/65 Rádelský mlýn pokračuje podle plánu. Oproti původnímu plánu navíc skončí doba úplné u

Post

Darujte novou knihu a podpořte knihovnu

Krajská vědecká knihovna v Liberci nabízí svým příznivcům novinku - možnost, jak podpořit knihovnu v době všeobecných úsporných opatření, která se boh

Post

Navzdory pandemii se bude i letos konat Festival bulharských filmů

Pořadatelé upravili formát a letos můžete festival navštívit z pohodlí a hlavně bezpečí svého domova. Již dvanáctý ročník v řadě proběhne online. Díky

PARTNEŘI

www.wwwdesign.cz www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA

Aktivní Dítě